TRAMO RAIL, a.s.

Společnost TRAMO RAIL, a.s. je součástí skupiny EP INDUSTRIES, a.s., která patří mezi nejvýznamnější průmyslová uskupení v České republice. Zahrnuje celou řadu podniků, které působí v segmentech energetického strojírenství, dopravní infrastruktury a automobilového průmyslu.

Hlavní činnosti

  • montáže, opravy a revize vyhrazených el. zařízení v rozsahu platných povolení
  • revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu
  • komplexní rekonstrukce trakčního vedení celostátních drah a vleček
  • trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah
  • venkovní osvětlení železničních stanic a zastávek
  • projekční činnost ve výstavbě
  • provozování drážní dopravy na celostátních i regionálních tratích ČR
  • provádění pravidelné údržby trakčního vedení a silnoproudu

Historie TRAMO RAIL, a.s.

1997 - Založení společnosti

Společnost TRAMO RAIL, a.s. si od svého založení roku 1997 získala pověst dynamické a ekonomicky stabilní stavební a elektromontážní firmy, která odpovědně přistupuje ke svým zákazníkům, dodavatelům, zaměstnancům i k akcionáři. Společnost disponuje dostatečným technickým a montážním zázemím a všichni její zaměstnanci mají potřebnou odbornou kvalifikaci.

Společnost realizuje zakázky v oborech určených technických zařízení UTZ a vyhrazených technických zařízení údržby, montáže a rekonstrukce trakčního vedení a silnoproudých zařízení na celém území České republiky. Za dobu své existence se společnost podílela na výstavbě železničních transitních koridorů, rekonstrukcích železničních stanic, údržbách trakčního vedení, nebo na výstavbách železničních vysokokapacitních přenosových sítí. Na všech akcích je práce naší společnosti hodnocena velmi dobře.

2000 - Rozšíření podnikání o provozování drážní dopravy na celostátní dráze

V roce 2000 rozšířila společnost předmět podnikání o provozování drážní dopravy na celostátní dráze. Společnost disponuje dostatečným technickým a montážním zázemím s nímž realizuje zakázky v oboru určených technických zařízení, jedná se o údržby, montáže a rekonstrukce trakčního vedení a silnoproudých zařízení na celém území České republiky.

2006 - Integrovaný systém managementu jakosti, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

V roce 2006 společnost zavedla „Integrovaný systém managementu jakosti, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ dle specifikace požadavků ve smyslu normy ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004 a normativního dokumentu OHSAS 18001:2007, který je pravidelně kontrolován dohledovými audity.

2018 - Osvědčení o bezpečnosti

Dne 23. 07. 2018 společnost prošla recertifikací, na jejímž základě získala Osvědčení o bezpečnosti potvrzující uznání systému zajišťování bezpečnosti drážní dopravy v rámci EU dle zák. 266/1994 Sb. Zákona o drahách, vyhl. 376/2006 Sb. O systému bezpečnosti provozování drážní dopravy a vyhl. 173/1995 Sb. Dopravního řádu drah.

2020 - Rozvoj společnosti

V roce 2020 TRAMO RAIL, a.s. rozvíjela v rámci podpory výrobního programu technickou část společnosti – Ministerstvo dopravy vydalo pověření k provádění tech. Prohlídek a zkoušek UTZ elektrických dle ustanovení §47 odst. 4 zákona č 266/1994 Sb. o drahách.

Objem našich zakázek potvrzuje pevnou pozici společnosti na dnešním trhu. Společnosti se podařilo zajistit vysokou úroveň a kvalitu dodávaných prací, o čemž svědčí naše reference.

Vedení společnosti v souladu s požadavky provádění odborných prací u Správy železnic, státní organizace zajišťuje jak veškeré potřebné periodické školení, tak i speciální školení, semináře a odborné zkoušky svých zaměstnanců. Dále pak společnost zajišťuje i další speciální vzdělávací programy za účelem zvyšování kvalifikace.

Společnost zabezpečuje v rámci svých povinností zdravotní preventivní péči pro všechny zaměst