Realized implementations in the last 10 years

 • Rekonstrukce TV v úseku Hranice na Moravě (fotogalerie)
 • Posun neutrálního pole v zastávce Sázavka (fotogalerie)
 • Zvýšení trať.rychlosti v úseku Bystřička – Jablůnka
 • Úprava neutrálních úseků u TT Modřice
 • Oprava TV v obvodu SEE
 • Rekonstrukce napajeciho vedení z SpS Polankan.O. na t.ú .Odra-Ostrava Svinov
 • Oprava zabezpečovacího zař. žst. Tlumačov – EOV, osvětlení, DŘT

Společnost realizovala také menší zakázky a podílela se na opravách trakčního vedení po mimořádných událostech.

Dále pak zajišťovala údržbu a opravy trakčního vedení vleček, EPZ a SpS v objektu DKV Olomouc/Brno, PJ Bohumín, údržba TV a SpS na ČD Cargo Ostrava a údržbu a opravy trakčního vedení vlečky Třineckých železáren.

 • Oprava TV v úseku Skalka – Hranice na M. město
 • Oprava trakčních podpěr v obvodu SEE Brno
 • Oprava trati v úseku Louky n. O. – Darkov
 • Oprava t.ú. Přerov-Chropyně TV
 • Zvýšení trať. rychlosti Valašské Meziříčí – Hustopeče

Společnost realizovala také menší zakázky a podílela se na opravách trakčního vedení po mimořádných událostech.

Dále pak zajišťovala údržbu a opravy trakčního vedení vleček, EPZ a SpS v objektu DKV Olomouc/Brno, PJ Bohumín, údržba TV a SpS na ČD Cargo Ostrava a údržbu a opravy trakčního vedení vlečky Třineckých železáren.

 • Oprava TV v t.ú. Olomouc-Blatec
 • Oprava TV v t.ú. Bedihošť-Pivín
 • Oprava traťového úseku Kojetín-Chropyně
 • Oprava TV v úseku Hranice n. M.-Hranice na M. město
 • ŘSD Olomouc_I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí SO TV

Společnost realizovala také menší zakázky a podílela se na opravách trakčního vedení po mimořádných událostech.

Dále pak zajišťovala údržbu a opravy trakčního vedení vleček, EPZ a SpS v objektu DKV Olomouc/Brno, PJ Bohumín, údržba TV a SpS na ČD Cargo Ostrava a údržbu a opravy trakčního vedení vlečky Třineckých železáren.

 • Odstranění důlní škody opr. přejezd P8290 v km trati Louky n. O. – Karviná
 • Oprava TV v žst. Ostrava levé nádraží
 • Oprava TV v žst. Havířov
 • Opravné práce na trati Hranice n.M.-Val.Mez., SO 11,12 TV Hustopeče n.B.
 • Oprava trakčního vedení Polanecká spojka

Společnost realizovala také menší zakázky a podílela se na opravách trakčního vedení po mimořádných událostech.

Dále pak zajišťovala údržbu a opravy trakčního vedení vleček, EPZ a SpS v objektu DKV Olomouc/Brno, PJ Bohumín, údržba TV a SpS na ČD Cargo Ostrava a údržbu a opravy trakčního vedení vlečky Třineckých železáren.

 • Rekonstrukce TV zhlaví v žst. Bártovice
 • Výměna kotvení v obvodu žst. Ostrava hl.n.
 • Oprava TV předávkového kolejiště Dětmarovice elektrárna
 • Oprava TV v žst. Vrbátky
 • Oprava traťového úseku Měrovice – Přerov (přejezdy)

Společnost realizovala také menší zakázky a podílela se na opravách trakčního vedení po mimořádných událostech.

Dále pak zajišťovala údržbu a opravy trakčního vedení vleček, EPZ a SpS v objektu DKV Olomouc/Brno, PJ Bohumín, údržba TV a SpS na ČD Cargo Ostrava a údržbu a opravy trakčního vedení vlečky Třineckých železáren.