Spolupráce se školami

Naše společnost spolupracuje se Střední školou elektrotechnickou v Lipníku nad
Bečvou.
Ve spolupráci se Střední školou elektrotechnickou došlo k uspořádání exkurze pro studenty
v místě stavby.
Exkurze se konala 16.6.2023 v žst. Hustopeče nad Bečvou, kde měli studenti možnost
nahlédnout do montážní soupravy a lokomotivy.
Všichni studenti byli před začátkem exkurze vybaveni ochrannou reflexní vestou a poučeni
o pohybu v blízkosti kolejiště.
Studenti měli možnost komunikace přímo se stavbyvedoucím, mistrem a elektromontéry,
kteří jim sdělili podrobnější informace o práci, kterou vykonávají.
O této exkurzi byl ze strany školy sepsán článek a uveřejněn na jejich webových stránkách.
Exkurze ve firmě Tramo rail | SŠE Lipník nad Bečvou (sse-lipniknb.cz)

 

Sponzorské dary

Naše společnost se rozhodla podpořit sponzorským darem Střední školu
elektrotechnickou v Lipníku nad Bečvou.
Jako sponzorský dar jsme společně se školou vybrali trička, na která byla umístěna loga
společnosti a školy. Tyto trička mohou studenti využívat na odborný výcvik apod.
O předání sponzorského daru byl na webových stránkách školy uveřejněn článek.
Trička společnosti TRAMO RAIL | SŠE Lipník nad Bečvou (sse-lipniknb.cz)