Účast na veletrhu Rail Business Days

Naše společnost se účastnila dne 11. až 13. června 2024 Mezinárodního železničního
veletrhu a konference Rail Businnes Days v Ostravě v areálu Trojhalí Karolina.
Mezi vystavovatele se řadili především výrobci kolejových vozidel, provozovatelé
železniční osobní i nákladní dopravy, vývojové a výzkumné subjekty, veřejné dopravní
instituce, odborníci, studenti a média. Akce zahrnovala vnitřní i venkovní expozice, a to
včetně kolejových vozidel a další železniční techniky.
Na letošní Rail Business Days zavítalo přes 11 tisíc návštěvníků. Po celé tři dny tak
měli obchodní partneři i veřejnost možnost zastavit se u našeho stánku umístěném v rámci
vnitřní expozice.

Spolupráce se školami

Naše společnost spolupracuje se Střední školou elektrotechnickou v Lipníku nad
Bečvou.
Ve spolupráci se Střední školou elektrotechnickou došlo k uspořádání exkurze pro studenty
v místě stavby.
Exkurze se konala 16.6.2023 v žst. Hustopeče nad Bečvou, kde měli studenti možnost
nahlédnout do montážní soupravy a lokomotivy.
Všichni studenti byli před začátkem exkurze vybaveni ochrannou reflexní vestou a poučeni
o pohybu v blízkosti kolejiště.
Studenti měli možnost komunikace přímo se stavbyvedoucím, mistrem a elektromontéry,
kteří jim sdělili podrobnější informace o práci, kterou vykonávají.
O této exkurzi byl ze strany školy sepsán článek a uveřejněn na jejich webových stránkách.
Exkurze ve firmě Tramo rail | SŠE Lipník nad Bečvou (sse-lipniknb.cz)

 

Sponzorské dary

Naše společnost se rozhodla podpořit sponzorským darem Střední školu
elektrotechnickou v Lipníku nad Bečvou.
Jako sponzorský dar jsme společně se školou vybrali trička, na která byla umístěna loga
společnosti a školy. Tyto trička mohou studenti využívat na odborný výcvik apod.
O předání sponzorského daru byl na webových stránkách školy uveřejněn článek.
Trička společnosti TRAMO RAIL | SŠE Lipník nad Bečvou (sse-lipniknb.cz)